TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Szolgáltató

1.1. A www.autosfelszereles.hu honlapot és az azon működő online áruházat a Sziklai Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "Sziklai Kft.") üzemelteti.
1.2. A Sziklai Kft mint Szolgáltató adatai:
1.2.1. cégneve: Sziklai Export-Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2.2. rövidített cégneve: Sziklai Kft.
1.2.3. székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.
1.2.4. nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1.2.5. cégjegyzékszám: 01-09-181152
1.2.6. vezető tisztségviselő: Sziklai Péter
1.2.7. adószám: 24765590-2-42
1.2.8. közösségi adószám: HU24765590
1.2.9. kapcsolattartási telefonszám: +36304868765 (munkanapokon 8:30 és 16:00 óra között)
1.2.10. kapcsolattartási elektronikus levélcím: info (kukac) sziklairacing (pont) hu
1.3. A tárhely-szolgáltató adatai:
1.3.1. a tárhely-szolgáltató neve: UNAS Online Kft.
1.3.2. székhely: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
1.3.3. email cím: unas (kukac) unas (pont) hu
1.3.5. tárhely-szolgáltató adószáma: 14114113-2-08
1.3.6. tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 08-09-015594
1.3.7. nyílvántartja:  Győri Törvényszék Cégbírósága

Fogalmak

Az alábbiakban meghatározott fogalmak a jelen ÁSZF vonatkozásában az alábbi tartalommal bírnak:

2.1. „ÁSZF”: a jelen Általános Szerződési Feltételek rövidített elnevezése.

2.2. „Vevő”: az Vevő, vagyis az a természetes, illetve jogi személy, aki/amely a www.autosfelszereles.hu által értékesített terméket megvásárolja;

2.3. „Felek”: a Sziklai Kft. és a Vevő együttes megjelölése.

2.4. „Termék”: a www.autosfelszereles.hu (Sziklai Kft.) által értékesített termékek.

2.5. „Vételár/Ellenérték”: a Termék ellenértéke, amelynek összege a Szerződésben kerül rögzítésre.

2.6. „Számla”: a Sziklai Kft. által az Ellenérték vonatkozásában szabályszerűen kiállított számla.

2.7. „Honlap”: mely a www.autosfelszereles.hu címen érhető el.

2.8. „Polgári Törvénykönyv” vagy „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

2.9. „Ektv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.10. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.11. „Kormányrendelet”: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet.

2.12. „NGM Rendelet”: az fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet.

Az ÁSZF tárgya

3.1. A jelen ÁSZF alapján a Sziklai Kft. eladja, az Vevő pedig megvásárolja a Terméket. A megrendelés leadása a jelen ÁSZF elfogadásának minősül, amelynek hiányában adásvétel nem jön létre.

3.2. A jelen ÁSZF a Felek között létrejövő adásvételre vonatkozó általános feltételeket rendezi. Amennyiben a Felek között egyéb eltérő írásos megállapodás nem jött létre, úgy az ÁSZF-ben rögzítettek az irányadóak.

Megrendelés és teljesítés

4.1. A megrendelésekre elsősorban elektronikus úton, a Honlapon működő internetes áruházban van mód. A megrendelések leadására és visszaigazolására kizárólag magyar nyelven van mód, bármilyen fordítása nem tekinthető hitelesnek. A vásárlási feltételekről bővebben itt kaphat tájékoztatást: www.autosfelszereles.hu/vasarlasi_feltetelek

4.2. A Sziklai Kft. vállalja, hogy a megrendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, visszaigazolást elektronikus úton, 72 (hetvenkettő) órán belül megküldi az Vevő részére. Amennyiben a visszaigazolás ezen időtartamon belül nem érkezik meg, a Felek közötti szerződés nem jön létre.

4.3. A megrendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok rögzítésével. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma a Sziklai Kft. szerverén archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

4.4. A Vevő az Ellenértéket Bankkártyás fizetéssel vagy utánvéttel (melynek díja bruttó 300 Ft), személyes átvétel esetén készpénzzel a Termék átvételével egyidejűleg köteles kiegyenlíteni. A Sziklai Kft. a Termékre vonatkozó tulajdonjogát a teljes Vételár kiegyenlítéséig kifejezetten fenntartja. Az Ellenérték kiegyenlítésének elmaradása vagy késedelme – a Polgári Törvénykönyv 6:156. § (2) bekezdése alapján – a Sziklai Kft. kötelezettségeinek egyidejű késedelmét kizárja.

4.5. A Honlapon feltüntetett Ellenérték magyar forintban és általános forgalmi adóval terhelten került feltüntetésre, azonban az egyéb költségeket nem tartalmazza.

4.6. Ha a megrendelt Termék nem áll rendelkezésre vagy a Termék Vevő rendelkezésére bocsátásának akadálya van, a Sziklai Kft. a Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a Vevő részére legkésőbb 14 (tizennégy) napon belül.

4.7. A Sziklai Kft. rendszere a vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a vevők által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

4.8. A Sziklai Kft. jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Vevő bármikor jogosult a jelen pont szerinti hozzájárulását visszavonni írásban, a kapcsolattartási elektronikus levélcímre megküldött nyilatkozatával vagy a hozzájáruló nyilatkozatának a regisztrációs adatok közötti módosításával.

4.9. A Sziklai Kft. nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. A Vevő által szolgáltatott adatok helyességéért és valóságtartalmáért a kizárólagos felelősség a Vevőt terheli, a Sziklai Kft. az ebből adódó bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

4.10. A regisztrációval a Vevő elfogadja a Sziklai Kft. adatkezelési szabályzatát és hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Sziklai Kft. adatkezelési, azonosítási céllal és az adásvétel teljesülése érdekében megőrizze.

Termék átadása, kiszállítása

5.1. A Vevő a megrendelt és kifizetett Terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített határidőn belül jogosult és köteles átvenni a Sziklai Kft. átvételi pontján, vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési címen. A Termék esetleges kiszállításával kapcsolatos szállítási és csomagolási költségek a Vevőt terhelik.

5.2. A Vevő a Termék átvételekor köteles ellenőrizni a megrendelt és kifizetett Termék darabszámát, illetve csomagolását. Az átvétel során észlelt esetleges hiányokról, hibákról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel.

5.3. A Vevő jogosult megtagadni a Termék átvételét, amennyiben már az átvétel során észlelhető, hogy azok nem felelnek meg a megrendelt Termék Honlapon meghatározott tulajdonságainak.

5.4. A honlapon keresztül vagy telefonon/e-mailben leadott rendelések esetén amennyiben a kért termékekből van raktáron a budapesti raktárunkban, úgy 1-2 (legfeljebb 3) munkanapon belül tudjuk teljesíteni a szállítást Magyarország bármely részére. A webshopban megjelenő termékeket mind tartjuk raktáron. Abban az esetben, ha nincs raktáron, meg kell rendelnünk a gyártótól, ennek a szállítási határideje a mi rendelésünk leadásától számított 2-3 hét.

5.5. Magyarország bármely területére a házhoz szállítás díja br. 2.090 Ft, (10kg-ot meghaladó, pl.: kipufogók esetén br. 2.990 Ft)

5.6. Magyarország bármely postapontjára a szállítás díja br. 1.830 Ft

5.7. Utánvétes rendeléseknek a kezelési költsége br. 300 Ft.

Elállás

6.1. A megrendeléstől történő elállásra a Kormányrendelet rendelkezései az irányadók a jelen fejezetben foglalt részletszabályokkal.

6.2. A Vevő indoklás nélkül, a termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell jeleznie elállási szándékát a webáruház felé. Ez történhet írásos formábana Sziklai Kft. székhelyére címezve, emailben, de akár szóban (pl.: telefon, személyesen) is. Írásban történő elállás esetén a határidő megtartottnak minősül, amennyiben az elállás határidőn belül megküldésre kerül a Sziklai Kft. részére. 

6.3. Kézhezvételi időpont a Termék Sziklai Kft. székhelyén vagy a Vevő által megjelölt kézbesítési helyen történő átvételének időpontja. Amennyiben több Termék megvásárlására egy időben, de a Termék Sziklai Kft. általi szolgáltatására eltérő időpontokban kerül sor, úgy az utoljára szolgáltatott Termék átadási időpontja az irányadó. Több tételben vagy darabban szolgáltatott Termék esetében az utolsó tétel vagy darab kézhezvételétől számítódik az elállási határidő.

6.4. Elállás esetén a Vevőt terhelik a Termék visszaküldésének közvetlen költségei. Elállás esetén a Terméket a Vevő köteles a Sziklai Kft. székhelyére eljuttatni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat Vevő általi közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt a Vevő visszaküldi a Terméket.

6.5. Amennyiben a Terméket a Vevő sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállítja vagy visszaszállíttatja a Sziklai Kft. részére, úgy a Sziklai Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Termék ellenértékét, valamint az esetlegesen felmerült és a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költségeket (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Sziklai Kft. által felkínált, legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítésre a vételár megfizetésének módjával egyező módon kerül sor, kivéve, ha a Vevő az eltérő visszafizetési módhoz kifejezett beleegyezését adta.

6.6. A Sziklai Kft. a visszatérítést mindaddig jogosult visszatartani, amíg a Termék rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban a Vevő által visszaszolgáltatásra nem kerül vagy a Vevő nem igazolja, hogy a Terméket visszaküldte. A jelen pontban rögzített 2 időpont közül a korábbit kell figyelembe venni.

 

Felelőség

7.1. A szerződésszegésért való felelősségre a Polgári Törvénykönyv rendelkezései értelemszerűen irányadók, azzal a megjegyzéssel, hogy – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget, vagy egészséget megkárosító szerződésszegés kivételével – a kártérítés mértéke az Ellenértékre korlátozódik.

7.2. A Sziklai Kft. kizárja a felelősségét az alábbi esetekben:

7.2.1. a Vevő téves avagy hiányos adatszolgáltatásából eredő károk;

7.2.2. a Vevő magatartásából eredő károk;

7.2.3. a Sziklai Kft. érdekkörén kívüli, illetve harmadik személyek magatartásából, szállítási késedelemből, mulasztásból eredő károk.

7.3. A Sziklai Kft. a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Vevő – a választása szerint, a kellékszavatosság helyett – a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet.

7.4. A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó szabályok:

7.4.1. A nem tartós fogyasztási cikk besorolású termékekre a Sziklai Kft. garanciát nem vállal, ugyanis ezen termékek jellegüknél fogva egyszer használatosak, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.

7.4.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. IX.10. sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Szerződés hatálya

8.1. Az ÁSZF 2020. november 16. napján lép hatályba és annak visszavonásáig, illetve újabb ÁSZF elfogadásáig marad hatályban.

8.2. A Sziklai Kft egyoldalúan jogosult az ÁSZF módosítására, amely a módosított tatalmú ÁSZF hatályba lépése után kötött szerződésekre hatályos.

Egyéb rendelkezések

9.1. Az Sziklai Kft. kijelenti és szavatolja, hogy harmadik személy joga nem akadályozza, vagy gátolja a Termék tulajdonjogának Vevő részére történő átruházását és a Termék Vevő általi használatát.

9.2. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Sziklai Kft.-nak a jelen ÁSZF-ben, illetve a Vevőnek a regisztráció során megjelölt címére küldték.

9.3. A kézbesítés időpontja:

9.3.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

9.3.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén az első sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

9.4. A Termékekkel vagy a Sziklai Kft. magatartásával kapcsolatos panaszok fogadására a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy a kapcsolattartási telefonszámon kerül sor. A Sziklai Kft. a panaszokat 15 (tizenöt) napon belül köteles kivizsgálni és ugyanilyen módon megválaszolni. A 15 (tizenöt) napon belül postára adott válasz határidőn belüli válasznak minősül. Panaszával a Vevő jogosult az alábbi felügyeleti szervekhez fordulni:

9.4.1. Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

9.4.2. Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.; telefon 06/1/4502598)

9.4.3 A Felek az ÁSZF-fel összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

9.5. A Sziklai Kft. tájékoztatást ad arról, hogy a jelen ÁSZF 9.4. pontjában foglalt bírósági út igénybe vételén kívül, az helyett a Vevőnek lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulni.

9.6. Az ÁSZF szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, az ÁSZF tartalmára kihatása nincs.

9.7. Az ÁSZF és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

9.8. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes ÁSZF érvénytelenségét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek az ÁSZF-et egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

9.9. A Sziklai Kft. tájékoztatást ad arról, hogy magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

9.10. Az ÁSZF-re és annak értelmezésére, illetve az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv, az Ektv., az Info Tv. és a Kormányrendelet rendelkezései – irányadók.

9.11. A Sziklai Kft. az ÁSZF-et a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

Jótállás, garancia

10.1. Jótállás érvényesítése esetén a számla, jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet a Sziklai Kft. nem ad ki.
10.2. Cseregarancia: a tartozékokkal együtt, hiánytalanul eredeti dobozban a Sziklai Kft. telephelyére visszaküldött termékekre érvényes.

Kellékszavatosság

11. A Vásárló a kellékszavatossági jogával élhet amennyiben:
A Sziklai Kft. hibás teljesítése esetén a Sziklai Kft.-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

11.1. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?
A Vásárló - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

11.2. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Sziklai Kft. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Sziklai Kft. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
11.3. A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Sziklai Kft. adott okot.

11.4. Milyen határidőben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?
A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk tisztelt Vásárlónk figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

11.5. Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?
A Sziklai Kft. szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

11.6. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jog érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Vásárló kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket Sziklai Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet a Vásárló termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló - választása szerint - az előző pontban meghatározott (kellékszavatosság) jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesíthető a termékszavatossági igény?
A Vásárló termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető termékszavatossági igény?
Termékszavatossági igény kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Bankkártyás fizetés Barionnal

A termékek és szolgáltatások ellenértékének teljesítése bankkártyás fizetéssel lehetséges. Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti.

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Braion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a https://www.barion.com/hu/ weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

A megrendelt termékek és szolgáltatások díjának teljesítése
A Megrendelő lap kitöltését követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát, és a kártya hátoldalán található CVC kódot, és egy működő email címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég email cím és jelszó megadása.

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja,

A vásárlást követően Ügyfél bankszámla kivonatán a "Barion Payment Zrt." fog szerepelni.

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

Mastercard vagy Maestro bankkártya
Visa vagy Electron bankkártya
Amex bankkártya
A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

Adatkezelési tájékoztató
Szolgáltató

1.1. A www.autosfelszereles.hu honlapot és az azon működő online áruházat a Sziklai Export Import Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: "Szolgáltató") üzemelteti.

1.2. A Sziklai Kft. mint Szolgáltató adatai:A Szolgáltató linkre kattintva megtalálható.

A szabályzat tárgya

2.1. A jelen SZABÁLYZAT tartalmazza a Szolgáltató adatvédelmi rendelkezéseit és szabályait.

2.2. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és egyéb intézkedéseket, amelyek biztosítják a rögzített, tárolt, illetve kezelt adatok védettségét, valamint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza bármely adat megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását, jogosulatlan megváltoztatását vagy törlését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

2.3. A jelen SZABÁLYZAT által hivatkozott irányadó jogszabályok, jogforrások:

2.3.1. „Info Tv.”: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

2.3.2. „Ptk.”: a Polgári Törvénykönyvről irányadó 2013. évi V. törvény;

2.3.3. „ÁSZF”: a Szolgáltató által üzemeltetett www.autosfelszereles.hu honlapon működő webáruház esetében irányadó „Általános Szerződési Feltételek”

Regisztráció és annak törlése

3.1. A megrendelésekre elektronikus úton, a www.autosfelszereles.hu honlapon („Honlap”) működő internetes áruházban van mód, a kapcsolattartási és egyes személyes adatok megadását – azaz a regisztrációt („Regisztráció”) – követően, illetve Regisztráció hiányában – a szállítási és számlázási adatok megadásával – „vendégként”.

3.2. A megrendelés során vétett adatbeviteli hibák javítására, illetve az adatok esetleges módosítására a megrendelés elküldését megelőzően a Honlap profiladatainak módosításával vagy a megrendelői „Kosár „adattartalmában ismételt adatbevitellel; míg a megrendelést követően a kapcsolattartási telefonon vagy elektronikus levélcímen van mód.

3.3. A Honlap használójának („Felhasználó”) a Regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia (a *-gal jelölt mezők kötelező mezők):

 

 • email cím*
 • keresztnév*
 • vezetéknév*
 • telefonszám*
 • cégnév* (csak cég esetén kötelező)
 • ország*
 • irányítószám*
 • város*
 • utca/házszám*
 • adószám* (csak cég esetén kötelező)


3.4. A Regisztráció során megadott jelszó és a vásárlási adatok titokban tartásáért, illetéktelen személy részére hozzáférhetetlenné tételéért a Felhasználó kizárólagosan felelős. Ezen rendelkezés megszegéséből eredő bármilyen felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizár.

3.5. A Regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a Regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A Regisztráció során nem kötelező jelleggel megadott adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. (A folyamatban lévő megrendelések teljesítésére az adatkezelés még kiterjed.) A Regisztráció nélküli vásárlás során megadott adatok kezelése a megrendelés teljesítéséig tart.

3.6. A Felhasználó Regisztrációjának törlésére a megjelölt menüpontban rögzített utasítások végrehajtásával van mód. A törlés nem vonatkozik a korábbi és a folyamatban lévő vásárlásokra, azok nem törölhetők.

3.7. A jelen SZABÁLYZAT tartalmának egységes érvényesülése érdekében Felhasználónak minősül, ezáltal – a 3.3. pont kivételével – a továbbiakban a jelen SZABÁLYZAT rendelkezései értelemszerűen irányadók a Regisztráció nélküli használókra is, ezáltal „Felhasználó” megjelölés alatt a Honlap valamennyi használója megfelelően értendő.

Személyes adatok kezelése

4.1. Az adatkezelésre a Honlapon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, a jelen SZABÁLYZAT-on tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a jelen SZABÁLYZAT megismerésének és elfogadásának tényét, valamint a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. A Honlapon történő, azzal összefüggő adatkezelés jogalapja az Info Tv. 5. § (1)

bekezdésének a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a Regisztrációval vagy a Regisztráció nélküli megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.3. Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybe vételének nyújtásának biztosítása, az esetleges visszaélések elkerülése. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendeléssel és annak teljesítésével összefüggésben, a személyazonosság és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ettől eltérő adatkezelés – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem lehetséges.

4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő, illetve beazonosításra nem alkalmas adatok célja kizárólag a Szolgáltatóhoz kapcsolódó statisztikai adatok és elemzések készítése, vásárlási és látogatási adatok összeállítása, a Honlap fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a jelen SZABÁLYZAT-ban írt céloktól eltérően nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására – a jelen SZABÁLYZAT 5. fejezete, az Info Tv. vagy egyéb jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén van mód.

4.6. A Szolgáltató a Felhasználó által közölt adatok valóságtartalmáért nem felel, a Felhasználó által megadott személyes adatokat ellenőrzésére módja és lehetősége nincs. Ennek megfelelően a Felhasználó elektronikus levélcímének és adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott elektronikus levélcímről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint a megjelölt kapcsolattartási adatokon az elérhetősége (így különösen a visszaigazolása fogadása) biztosított. A Felhasználó polgári és büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy kifejezetten és kizárólag a saját adataival veszi igénybe a Szolgáltató szolgáltatásait.

4.7. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét a Regisztráció igénybe vételével történő bejelentkezésekért, vásárlásokért és minden egyéb, a Honlapon a Felhasználó Regisztrációjának; illetve a Regisztráció nélküli Felhasználók Regisztráció nélkül igénybe vételével végzett műveletéért.

4.8. A Felhasználóval kapcsolatos adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató vezető tisztségviselői és munkavállalói jogosultak megismerni, azonban azokat – kifejezett törvényi felhatalmazás hiányában – harmadik személyekkel nem ismertethetik meg, nem tehetik számukra hozzáférhetővé. A jelen korlátozástól eltérően a Szolgáltató igényérvényesítésével összefüggésben a (különösen jogi) szakértői, valamint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok részére történő adattovábbítás nem minősül a jelen SZABÁLYZAT megszegésének.

4.9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos, valamint az ÁSZF-en alapuló kommunikációt, továbbá a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást (hírlevelek) a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, elektronikus levélben juttatja el a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó kifejezett nyilatkozatával vagy az elektronikus levelezésben jelzett módon jelzi a levelezési listáról történő leiratkozását, úgy a továbbiakban kifejezetten és kizárólag a folyamatban lévő megrendelések kapcsán használható az elektronikus levélcím.

Adatfeldolgozás és továbbítás

5.1. Az Honlap, illetve a Honlaphoz kapcsolódó informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót és adatkezelőt (pl. rendszergazda, kézbesítő, könyvelő, jogi tanácsadó) vehet igénybe, amely nem minősül az adatvédelmi rendelkezések megszegésének. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

5.2. A Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozók igénybe vételére jogosult, akiknek a Felhasználó adatai továbbíthatók:

Felhasználói jogok, jogorvoslati lehetőségek

6.1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a jelen SZABÁLYZAT-ban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a jelen fejezetben foglaltak szerint.

6.2. A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a személyére vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az esetleges adattovábbítás címzettjéről és céljáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban köteles a kért adatszolgáltatást teljesíteni.

6.3. A Felhasználó bármely, az adatkezelésre vagy adattovábbításra vonatkozó kérdésével, kérésével, észrevételével a kapcsolattartási elektronikus levélcímen vagy kapcsolattartási telefonszámon jogosult az igényét bejelenteni.

6.4. Amennyiben a Felhasználó általi adathelyesbítés vagy -törlés nem lehetséges a jelen SZABÁLYZAT 3.2. pontjában foglaltak szerint, úgy – a SZABÁLYZAT, illetve törvény kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a vonatkozó kérelmet 3 (három) munkanapon belül teljesíteni.

6.5. A Felhasználó adatkezeléssel és adattovábbítással kapcsolatos jogainak és igényének érvényesítésére az alábbi jogi eszközök igénybe vétele útján van módja:

6.5.1. Az illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulhat a személyiségi jogok megsértése esetén (Ptk., Info Tv.);

6.5.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Egyéb rendelkezések

7.1. A Felek közti bármely értesítés vagy más kommunikáció elsősorban írásban történik. Az ilyen értesítés vagy kommunikáció szabályszerűen átadottnak tekintendő, amennyiben a Szolgáltatónak a jelen SZABÁLYZAT-ben, illetve a Felhasználónak a megrendelés során megjelölt címére küldték. A kézbesítés időpontja:

7.1.1. személyes kézbesítés esetében az átvétel napja;

7.1.2. tértivevényes ajánlott postai küldemény esetén az átvétel tértivevényen szereplő időpontja, vagy sikertelen kézbesítés esetén a sikertelen kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) nap;

7.1.3. elektronikus levélben történő továbbítás esetében az a munkanap, amelyen az ilyen továbbítás (leadás) megtörténik. Amennyiben a továbbítás vagy a kézbesítés munkanapon délután 4:00 óra után vagy nem munkanapon történik, akkor az értesítést a következő munkanapon reggel 9:00 órakor kell kézbesítettnek tekinteni.

7.2. A Felek a SZABÁLYZAT-tal összefüggő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek. Amennyiben a jogvita tárgyalásos úton nem oldható meg, a Felek a jogvita elbírálására – a mindenkor hatályos hatásköri szabályok figyelembe vételével – a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

7.3. A SZABÁLYZAT szerkezete és számozása, az egyes fejezetek, szakaszok címe kizárólag a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálja, a SZABÁLYZAT tartalmára kihatása nincs.

7.4. A SZABÁLYZAT és a Felek közötti kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv, bármilyen fordítás kizárólag tájékoztató jellegű lehet.

7.5. Amennyiben a jelen SZABÁLYZAT bármely rendelkezését valamely hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy más hatóság érvénytelennek nyilvánítja, akkor az ilyen rendelkezés érvénytelensége nem eredményezi a teljes SZABÁLYZAT érvénytelenségét. A SZABÁLYZAT érvénytelenséggel nem érintett részei érvényben maradnak és kikényszeríthetők, kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a Felek a SZABÁLYZAT-ot egyáltalán nem kötötték volna meg. Amennyiben a Felek nem helyettesítik az érvénytelen rendelkezést egy érvényes rendelkezéssel, akkor a vonatkozó jogszabályokban szereplő előírásokat kell alkalmazni az érvénytelen kikötés helyett.

7.6. A SZABÁLYZAT-ra és annak értelmezésére, illetve a SZABÁLYZAT-ban nem szabályozott kérdésekre a mindenkori vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Ptk. és az Info Tv. rendelkezései – irányadók.

7.7. A Szolgáltató a SZABÁLYZAT-ot a Honlapon teszi közzé, folyamatosan visszakereshetővé teszi.

Vásárlási tudnivalók
1. A termék kiválasztása
A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét.
Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár gombjára kattintva megtalálja a
vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az
árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.
2. A rendelés elküldése

Amennyiben megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Áruházunkban lehetősége van regisztráció nélkül is a vásárlásra, ezért három lehetőség közöl választhat:

 1. már regisztrált vásárlóként szeretne belépni
 2. új vásárlóként szeretne regisztrálni
 3. regisztráció nélkül szeretne vásárolni

Amennyiben korábban már regisztrált áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot.

3. Szállítási mód kiválasztása
 • Házhozszállítás a Vevő által meghatározott címre (Magyar Posta)
 • A kiválasztott Csomagpontra történő szállítás
 • Vevő által meghatározott Postapontra történő szállítás
 • Raktárunkban történő személyes átvétel

A megfelelő szállítási mód kiválasztását követően Önnek fizetési módot kell választania:

4. Fizetési mód
 • Utánvét - melynek díja bruttó 200 Ft (készpénzes fizetéssel házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a MPL futárszolgálat munkatársánál van lehetősége fizetni)
 • Fizetés egy Ön által kiválasztott (Csomagpont vagy Postapont) átvételi helyen (a megérkezett bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét készpénzben vagy bankkártyával tudja kifizetni. A bankkártyás fizetési lehetőségról az adott átvételi ponton előre tájékozódnia kell.)
 • Készpénz - (telephelyünkön egy előre egyeztetett időpontban)
 • Barion bankkártyás fizetés esetén nincs utánvét díj.
5. Árak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett fel vannak tüntetve. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák,
azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási
feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen
esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy
lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
6. A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik.
7. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.
Amennyiben a „Megrendelés” gomb megnyomása után észleli a hibát, úgy emailben kérhet javítást.
8. Megrendelés visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később)
egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.
9. Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, bankkártyás fizetésre, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel
együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.
10. Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása POSTA futárszolgálattal történik. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során,
valamint a
visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.
11. Szállítási díjak:

Szállítási díjaink normál (nem túlsúlyos) csomagok esetén:

Posta Pontra: br: 1.830 Ft

Házhozszállítással: br. 2.090 Ft

Utánvét kezelési költség: 300 Ft

Túlsúlyos és/vagy túlméretes csomagot csak házhozszállítással vállalunk:

10-20 kg között: br. 2.990 Ft

20-50 kg: br. 4.590 Ft

 

Egyéb extra túlmérettel vagy túlsúllyal rendelkező rendelések esetén a postaköltség egyedi elbírálás alapján történik, amelyről a vásárlót emailben és/vagy telefonon tájékoztatjuk. A webshop által kalkulkált költségeket a vásárlót előzetes egyeztetés után felülbírálhatjuk.

Magyarországon kívüli szállítást jelenleg nem vállalunk.

12. A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt
szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi
feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.
13. A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.
14. Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést nem iktatják, utólag nem lesz hozzáférhető.
15. Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem
terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs
kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának
másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru
átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése
során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
16. Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe
vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!
17. Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez
az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította
az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének
megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak
személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.